Demo af e-mail-sniffer

Ved at udnytte en udbredt fejl i Microsoft Internet Explorer, arbejder jeg på at lave en statistik over folks e-mail-adresser. Med en alm. ZIP Stat vil de seneste 100 e-mail-adresser blive vist, mens man ved ZIP Stat Pro selv kan angive antallet. Senere vil det blive muligt at modtage listen med e-mail, så man får alle adresserne, fx med 100 adresser pr. mail.

Klik for at se din adresse